Q&A

Poznaj najczęściej zadawane pytania

Do kiedy trwa loteria Harnasia?

Loteria trwa w dniach 1.02.2022-31.07.2022.

Gdzie znajduje się lista sklepów, w których można wymienić kapsle i zawleczki?

Lista znajduje się na stronie głównej www.piwoharnas.pl

Mam dodatkowe pytania - z kim mogę kontaktować się w sprawie loterii?

Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail biuro@smolar.pl lub infolinii 801 888 333.

Na czym polegała akcja „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników”?

W ramach partnerstwa ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, marka Harnaś przekazała łącznie 1 100 000 zł na zakup dodatkowego wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP. Decyzją ZOSP RP, środki te zostały przeznaczone na „Rezerwę Natychmiastową Sprzętu i Wyposażenia” dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów oraz na doposażenie ich w niezbędne środki ochrony osobistej i wyposażenie, które uległo zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice.

Dodatkowo, od lipca do października 2021., wybrane sklepy mające w swojej ofercie piwo Harnaś, otrzymały możliwość udziału w loterii i wskazania konkretnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, której przekażą bon na doposażenie, jeżeli sklep zostanie wylosowany w finale loterii. W listopadzie 2021 rozlosowano 75 bonów o wartości 3 tys. zł każdy. Łączna pula nagród wynosiła 225 tys. zł.

W dniach od 9 sierpnia do 30 września 2021. realizowany był internetowy konkurs dla chętnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 10 jednostek OSP, które otrzymały najwięcej głosów od Internautów, wygrały nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł każda. Łączna pula nagród wyniosła 50 tys. zł.

Carlsberg Polska

ul. Krakowiaków 34,